Witamy na stronach VII już edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszego Mechanika Serwisowego Maszyn Rolniczych roku 2018 €ž"Mechanik na Medal"€ organizowanego przez Polską… Izbę™ Gospodarczą… Maszyn i Urzą…dzeń„ Rolniczych.

Zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy i umieję™tnoś›ci w zmaganiach z mechanikami z cał‚ej Polski.
Trwa VII edycja konkursu.
Uczestnicy do 31 marca 2018 roku musieli zarejestrowac się na stronie i rozwiązać pierwszy z testów online.
Kolejne testy rozwiązywane będą w terminach: do 30 kwietnia oraz do 31 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu.

Pierwsza czꙶ›ć konkursu polega na rozwią…zywaniu zadań„ testowych skumulowanych w losowo skonfigurowanych trzech pakietach. Pytania dotyczą… podstawowej wiedzy i standardowych umiejętnoś›ci z takich dziedzin jak: podstawy techniki i technologii, pomiary, diagnostyka i weryfikacja, montaż i demontaż, rynek materiałów cz궛ci zamiennych, organizacja i bhp warsztatów naprawczych itd.. Wiedza i umieję™tności zawarte w zadaniach testowych nie wykraczają poza zakres zawarty w wymaganiach dla kwalifikacji w zawodzie mechanik maszyn rolniczych.

Po pierwszym etapie konkursu zostaną… wyłonieni finaliś›ci, którzy zmierzą… się™ w bezpośredniej rywalizacji z zadaniami praktycznymi. Taka formuła finału pozwoli na kompleksową… ocenę™ wszystkich umieję™tności uczestnika Konkursu i wskazanie "Mechanika na Medal".

Najlepsi oprócz niekwestionowanego prestiżu w ś›rodowisku otrzymają… cenne nagrody:
  • za 1 miejsce 5.000 PLN brutto
  • za 2 miejsce 3.000 PLN brutto
  • za 3 miejsce 2.000 PLN brutto
Patronat nad konkursem sprawuje‚ Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zapraszamy do zapoznania się™ z Regulaminem konkursu i wzię™cia udział‚u w Konkursie!!!
STRONY WWW TORUŃ